Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

χΩρίσ το πρόσΩπό τουσ


φωτογραφίζω ένα παιχνίδι
από το θεατρικό Εργαστήρι Ηλιούπολης

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

My RUNAWAY