Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

εΚΚλησιάΖουσες / part 2

"διότι η χώρα ετούτη ανήκει και σε μένα εξ' ίσου όσο και σε σας

και το φέρω βαρέως, με αίσθημα πικρίας που αυτή η σύψη έχει εισχωρήσει
τόσο βαθιά στην κρατική μας μηχανή..."
25 Ιουνίου

Θεατρικό εργαστήρι Ηλιούπολης